Stockholm Bullarö

Kategori:

Beskrivning

Format: 66 x 48 cm (utan ram), 95 x 80 cm (med ram), 20 exemplar, Hannemuhle 300 gram

 

Pris: 5000:-

Med lackad träram tillkommer 1700:-

Format: Litografierna är skapade på mycket gamla manuella tryckpressar. Fet tusch o krita användes på den ytterst finkorniga kalkstenen, som inför varje avtryck fuktades på nytt samtidigt som ny färg valsades på. Ojämnheter i stenens kanter lämnade karakteristisk

Pris: Ojämnheter i stenens kanter lämnade karakteristiska avtryck som samspelar med konstverket. Varje färg trycktes för sig. Detaljer har kompletterats med krita och litografisk färg. Efter avslutat tryck blev stenen överkryssad dvs. man kan inte trycka fler exemplar.