Kullens Fyr Natten

Kategori:

Beskrivning

Format: 128×52 cm med ram

Verkligen stor akvarell.